options

Rapporten

Op deze pagina vindt u de rapporten die in het kader van PLATOS zijn geschreven. De rapporten gaan over allerlei modelonderwerpen. 

  Presentaties

Hier treft u de presentaties aan van de afgelopen jaren.

icon userQuizz

Ga hier naar het overzicht van de modellenmannen/vrouwen en de quizzen.

Aanmelden nieuwsbrief

E-mail adres:

voornaam:

achternaam:


PLATOS Modellen Colloquium

In september 1998 is door een tiental partijen een convenant ondertekend dat de samenwerking tussen deze partijen op het gebied van modelontwikkeling regelt. Daarmee was het Platform Toedelings- en Simulatiemodellen (PLATOS) een feit.  Met PLATOS kreeg de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten op het gebied van modellen een belangrijke impuls. PLATOS was georganiseerd als een samenwerkingsverband waarin allerlei projecten op modelgebied uitgevoerd werden door twee of meerdere deelnemende partijen. Toen na drie jaar het platform beëindigd werd, waren er acht projecten uitgevoerd. De rapporten zijn op deze website (PLATOS rapporten) te vinden.

Een van de doelen van PLATOS was het informeren van de gebruikers over de ontwikkelingen en het inventariseren van hun wensen om zodoende tot een zo goed mogelijke inzet van de beschikbare middelen te komen. Als uitvloeisel hiervan is het PLATOS colloquium geïntroduceerd, een dag waarop modelontwikkelaars en modeltoepassers elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen over ontwikkelingen en toepassingen van verkeersmodellen.
Toen het samenwerkingsplatform gestopt werd, bleef het colloquium bestaan, omdat de behoefte aan informatie uitwisseling en ontmoeting nog steeds bestond. Vandaar dat het PLATOS modellen colloquium inmiddels een vaste plaats heeft veroverd op de congresagenda.

2016 - Puntjes op de i: Modelleren om meer te bereiken

De overheid wil veranderen en een andere aanpak hanteren om de mobiliteitsproblemen aan te pakken. Samenwerking en gelijkwaardigheid van de samenwerkingspartners zijn daarbij de sleutelwoorden. Daarbij hoort ook de notie dat mobiliteitsvraagstukken niet alleen meer benaderd worden met meer infrastructuur, maar dat ook benutten en nieuwe technologie een grote rol kunnen spelen. Het gaat om het bieden van maatwerk.De bereikbaarheidsopgave wordt door de regio’s opgepakt waarbij de zogeheten 5 i’s ingezet kunnen worden: innoveren, informeren, in stand houden, inrichten en infrastructuur.

Het ministerie van I&M heeft de ‘I’ dus keurig ingevuld, maar hoe zit dat met de ‘M’? Bijvoorbeeld de ‘m’ van modelleren? Tijdens het 16e PLATOS colloquium willen we nadenken over hoe modellen een rol kunnen spelen bij de uitwerking en toepassing van de 5 i’s. Volstaan de bestaande modellen of zijn er nog ontwikkelingen nodig? Zo ja, welke zijn dat dan? En hoe gaan de regio’s om met de ‘M’ en de i’s? Hebben we de juiste en ook voldoende data om modellen toe te passen bij de ontwikkelingen die nu plaatsvinden? Daarmee bedoelen we ontwikkelingen als de vernieuwing van het MIRT, de ITS projecten binnen Beter Benutten en automatisch rijden, dat door de automobielindustrie steeds verder gebracht wordt. En dan hebben we het alleen nog maar gehad over innoveren. Hoe zit het bij de andere 4 i’s? Kortom, stof genoeg om over door te praten.


Indien u een bijdrage wilt leveren aan het programma, dan kunt u uw voorstel voor een presentatie voor 9 januari 2016 uploaden via de website van PLATOS: www.platos-colloquium.nl.

Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld en natuurlijk bent u van harte uitgenodigd op 9 maart 2016.

Ochtendprogramma

Dagvoorzitter: Erik Verroen (Rijkswaterstaat)

Barry Zondag (Significance) over inrichten
Karst Geurs (UTwente) over informeren
Hans van Lint (TU Delft) over innoveren

 


PLATOS komt mede tot stand door de samenwerking van onderstaande bedrijven/instanties

Share This

Follow Us